\

Εσωτερική Αξιολόγηση

image

Αναμφίβολα, η αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού μίας εταιρείας κατέχει ιδιαίτερο αλλά και σημαντικό ρόλο στην εξέλιξή της λειτουργία της.

Η εσωτερική αξιολόγηση δεν καλύπτει μόνο θέματα προαγωγών ή μισθολογικών αλλαγών, αλλά αξιολογεί συγκεκριμένες δεξιότητες που απαιτούνται για κάθε θέση εργασίας με στόχο τον εντοπισμό αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης, τη βελτίωση της απόδοσης και ανάπτυξης των εργαζομένων. Ακόμα, η εσωτερική αξιολόγηση έχει ως στόχο τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης της επιχείρησης, τη διαπίστωση της εγκυρότητας της επιλογής ενός ατόμου σε μία συγκεκριμένη θέση και τέλος, την καθιέρωση ενός συγκεκριμένου και κοινά αποδεκτού συστήματος μέτρησης της απόδοσης.

Ένα από τα κυριότερα πλεονεκτήματα της εσωτερικής αξιολόγησης είναι η πρόβλεψη της θέλησης για βελτίωση μίας ομάδας καθώς ο καθορισμός των στοιχείων και των δεξιοτήτων στα οποία πάσχουν. Έτσι, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να επιμορφώσει το ανθρώπινο δυναμικό της με βάση της ανάγκες κάθε εργαζομένου ώστε να τον βοηθήσει στην παραγωγικότητά του και στην επίτευξη των στόχων του.

Στόχος της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι να ενημερωθεί και να ενθαρρυνθεί κάθε εργαζόμενος ώστε να φτάσει στο καλύτερο δυνατό επίπεδο απόδοσης. Κατά συνέπεια, θα έχει εξασφαλίσει τόσο την προσωπική όσο και την εργασιακή του εξέλιξη.

Το σύστημα αξιολόγησης περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων καθώς και ανοικτές ερωτήσεις, όπου ο εργαζόμενος καλείται να απαντήσει σε συγκεκριμένα πρακτικά ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν στην καθημερινότητά του.

Θες να μάθεις περισσότερα για την εσωτερική αξιολόγηση και να την εφαρμόσεις στην εταιρείας σου;

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Φόρμα Επικοινωνίας


Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!